PN-EN 16798-17:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wspólną metodologię i wymagania dotyczące inspekcji systemów klimatyzacji przeznaczonych do chłodzenia i/lub ogrzewania budynków i/lub systemów wentylacji z punktu widzenia zużycia energii. Norma może być stosowana w celu spełnienia wymagań EPBD (Dyrektywy 1010/31/UE dotyczącej Charakterystyki Energetycznej Budynków), jak również w innych sytuacjach, gdy takie inspekcje są wymagane. Metodologia określona w tej normie dotyczy problemów środowiska wewnętrznego, które mogą występować w kontrolowanym systemie.

Niniejszą normę stosuje się do zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych budynków wyposażonych w:

- system(-y) klimatyzacji bez wentylacji mechanicznej; lub
- system(-y) klimatyzacji z wentylacją mechaniczną; lub
- system(-y) wentylacji naturalnej i mechanicznej.

Niniejszą normę stosuje się do:

- stałych systemów;
- dostępnych części, które stanowią część systemów chłodzenia i wentylacji mechanicznej;

Niniejszą normę stosuje się także do niektórych systemów, które zgodnie z Dyrektywą nie wymagają inspekcji, takich jak:

- stałe systemy o mocy mniejszej niż 12 kW;
- systemów, które spełniają wyłącznie funkcję wentylacji.

Inspekcję systemów, podaną w niniejszej normie, stosuje się do:

- wszystkich rodzajów chłodzenia i klimatyzacji komfortu. Obejmuje ona także systemy klimatyzacji o efektywnej mocy mniejszej niż 12 kW, których nie dotyczy Dyrektywa 2010/31/UE;
- wszystkich rodzajów systemów wentylacji, tzn. mechanicznej, naturalnej i hybrydowej(w tym wentylacji mechanicznej i naturalnej). Części tej normy mogą być stosowane do sprawdzania wymagań wentylacyjnych, gdy nie ma systemu wentylacji.

Inspekcja systemów dotyczy, lecz nie jest ograniczona do następujących elementów składowych:

- odwracalnego działania urządzeń klimatyzacyjnych;
- związanych systemów dystrybucji wody i powietrza oraz systemów wywiewnych, które stanowią niezbędną część systemu;
- elementów automatycznej regulacji, które sterują działaniem związanych systemów dystrybucji wody i powietrza oraz systemów wywiewnych.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1:2017.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2:2017 [7] można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-17:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)
Data publikacji 18-07-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-17:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15240:2009 - wersja polska, PN-EN 15239:2010 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30