PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy projektowania, charakterystyk energetycznych budynków i wdrażania systemów wentylacji, klimatyzacji i klimatyzacji indywidualnej pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych przeznaczonych do przebywania ludzi, z wyłączeniem zastosowań, takich jak procesy przemysłowe. W normie skoncentrowano się na definicjach różnych parametrów istotnych w takich systemach.

Wytyczne dotyczące projektowania podane w niniejszej Normie Europejskiej oraz towarzyszącym CEN/TR 16798-4 odnoszą się głównie do mechanicznych systemów nawiewnych i wywiewnych. Systemy wentylacji naturalnej lub naturalne części wentylacji hybrydowej nie są objęte niniejszą normą. Odniesienia do Raportu Technicznego dotyczą informacyjnych wytycznych dotyczących projektowania takich systemów.


Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zastosowań związanych z wentylacją mieszkaniową. Właściwości systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkaniowych określa EN 15665 i CEN/TR 14788.

Klasyfikacja wykorzystuje różne kategorie. Dla niektórych wartości podaje się przykłady i typowe zakresy z wartościami domyślnymi dla wymagań. Wartości domyślne podane w niniejszej Normie Europejskiej nie mają charakteru normatywnego, jako takie, i powinny być stosowane w przypadku, gdy nie podano innych wartości. Klasyfikacja powinna być zawsze odpowiednia do rodzaju budynku i jego przeznaczenia, zaleca się także wyjaśnić podstawy klasyfikacji w przypadku, gdy nie stosuje się przykładów podanych w Normie Europejskiej.

UWAGA 1 Różne normy mogą wyrażać kategorie takich samych parametrów w zróżnicowany sposób, i symbole poszczególnych kategorii mogą się różnić.

W Tablicy 1 pokazano położenie niniejszej Europejskiej Normy w zestawie norm EPB w ramach struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.

UWAGA 2 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę sama tablicę, dotyczącą każdego modułu, z numerami odpowiednich norm z dołączonymi raportami technicznymi , które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 3 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy, na przykład, odpowiednio, uproszczonej i szczegółowej metody. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13779:2008 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30