PN-EN 1806:2008 - wersja polska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Kominy -- Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania dotyczące glinianych/ceramicznych kształtek kanałów spalinowych ze ściankami pełnymi lub ze ściankami z przegrodami pionowymi, zawierającymi kształtki wykonane z i bez łączników ustalających wraz z wyposażeniem. Norma dotyczy również kształtek kanałów spalinowych bez łączników ustalających, z izolacją wewnątrz pionowych przegród w ściankach lub przymocowaną na zewnątrz ścianek. Wymagania dotyczą elementów stosowanych w domowych i przemysłowych instalacjach kominowych, nie będących konstrukcjami niezależnymi (wolno stojącymi). Podano wymagania dotyczące badania, oznaczania i kontroli jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1806:2008 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 13-02-2008
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1806:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1806:2006 - wersja angielska
ICS 91.060.40, 91.100.25