PN-EN 16798-5-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym nawilżania i osuszania. Norma uwzględnia części dotyczące wytwarzania (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) i dystrybucji (system przewodów). Zawiera uproszczone obliczenie adiabatycznych systemów chłodzenia. Norma nie obejmuje części dotyczącej emisji (obliczenia wymaganych wartości strumienia powietrza i/lub parametrów powietrza nawiewanego), która jest ujęta w EN 16798-7. Nie zawiera obliczania wytwarzania ciepła/chłodu. Niniejsza metoda jest ukierunkowana na duże indywidualnie zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji, zwykle stosowanych w budynkach komercyjnych, chociaż jej stosowanie nie jest ograniczone ze względu na rodzaj budynku lub jego przeznaczenie.

Metodę obliczeniową dotyczącą systemów wentylacji ze zintegrowanym wytwarzaniem ciepła/chłodu, w tym z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej, wykorzystującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną, podano w oddzielnej normie, EN 16798-5-2. Ta metoda nie obejmuje ani nawilżania i osuszania, ani adiabatycznego chłodzenia.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1:2015.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16798-5-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie
Data publikacji 14-07-2017
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-5-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15241:2011 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30