PN-EN 16798-5-2:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ze zintegrowanym wytwarzaniem ciepła/chłodu, w tym z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej, stosującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną. Norma uwzględnia części dotyczące wytwarzania (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) i dystrybucji (system przewodów). Norma nie obejmuje części dotyczącej emisji (obliczenia wymaganych wartości strumienia powietrza i/lub parametrów powietrza nawiewanego), która jest ujęta w normie M5-5. Nie obejmuje nawilżania i osuszania. Metoda ta jest ukierunkowana na małe, gotowe systemy wentylacji, stosowane zwykle w budynkach mieszkalnych, chociaż jej stosowanie nie jest ograniczone ze względu na rodzaj budynku lub jego przeznaczenie.

Metodę obliczeniową dotyczącą systemów wentylacji, uwzględniającą nawilżanie I osuszanie, wykorzystującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną, podano w oddzielnej normie, EN 16798-5-1.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16798-5-2:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie
Data publikacji 29-09-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-5-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15241:2011 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30