PN-EN 16798-7:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody obliczania wartości strumienia objętości powietrza w budynkach, które można stosować w obliczeniach energetycznych, obciążeń cieplnych i chłodniczych.

Niniejszą Europejską Normę stosuje się do budynku charakteryzujących się co najmniej jedną z poniższych cech:
- systemy wentylacji mechanicznej (mechaniczny wyciąg, mechaniczny nawiew lub system zrównoważony);
- system pasywny wentylacji przewodowej do mieszkalnych lub niskich budynków niemieszkalnych;
- paleniska;
- otwory okienne (o sterowaniu ręcznym lub automatycznym) oraz
- kuchnie, w których potrawy są bezpośrednio serwowane (w tym restauracje).

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do systemów hybrydowych, łączących systemy mechaniczne i pasywne przewodowe w budynkach mieszkalnych i niskich budynkach niemieszkalnych.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do budynków o wysokości mniejszej niż 100 m i pomieszczeń, w których pionowa różnica temperatury jest mniejsza niż 15 K.

Wynikami uzyskanymi na podstawie tej normy są:
- wartości strumienia objętości powietrza dopływającego do i odpływającego ze strefy wentylacyjnej;
- wymaganych wartości strumienia objętości powietrza, które maja być rozprowadzone przez system wentylacji mechanicznej, jeśli istnieje.

Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do:
- budynków z kuchniami, w których potrawy nie są bezpośrednio serwowane;
- budynków z wentylacją przemysłową.

Określenie wentylacji i wymagań szczelności (przez jakość powietrza wewnętrznego, ogrzewanie, chłodzenie, bezpieczeństwo, ochrona pożarowa itp.) nie jest ujęta w tym dokumencie. Określenie scenariuszy otwierania okien nie jest podane w tym dokumencie,

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z prEN ISO 52000-1.

UWAGA 1 W prEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-7:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-7:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15242:2009 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30