PN-EN 16798-9:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 9: Metody obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-9) -- Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej kompletnych systemów chłodzenia. Norma podaje metodę obliczeń, która określa, jak zbierać dane dotyczące zapotrzebowania na chłód ze stref cieplnych oraz z central klimatyzacyjnych przyłączonych do systemu rozprowadzania powietrza oraz jak redukować systemy z wieloma systemami dystrybucji do jednego łącznego zapotrzebowania na energię. Metoda uwzględnia obliczenia strat emisji i dystrybucji oraz energię dodatkową. W jej ramach oblicza się zapotrzebowanie na chłód, które powinno być pokryte przez system wytwarzania chłodu oraz rozważa magazynowanie chłodu. Norma podaje metodę przekazania chłodu do różnych systemów dystrybucji z uwzględnieniem możliwych priorytetów.

Niniejsza Norma Europejska określa wskaźniki charakterystyki energetycznej dotyczące systemów chłodzenia.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z prEN ISO 52000-1.

UWAGA 1 W prCEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-9:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 9: Metody obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-9) -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-9:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15243:2011 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30