PN-EN 15251:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę

Zakres

" W niniejszej Normie Europejskiej określono parametry środowiska wewnętrznego, które wywierają wpływ na charakterystykę energetyczną budynków. " W normie podano, jak ustala się wejściowe parametry środowiska wewnętrznego do projektowania systemów w budynku i obliczania charakterystyki energetycznej. " W normie określono metody długoterminowej oceny środowiska wewnętrznego, uzyskanej w wyniku obliczeń lub pomiarów. " W normie określono kryteria pomiarów, które należy stosować, jeśli wymagane jest pomiarowe sprawdzenie zgodności. " W normie podano parametry, które należy stosować do monitorowania i eksponowania środowiska wewnętrznego w istniejących budynkach. " Normę stosuje się głównie do budynków nieprzemysłowych, w których kryteria środowiska wewnętrznego ustala się na podstawie warunków przebywania ludzi oraz w których produkcja lub proces nie wywiera istotnego wpływu na środowisko wewnętrzne. Normę tę stosuje się więc do takich typów budynków, jak: budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne, biura, budynki szkolne, szpitale, hotele i restauracje, obiekty sportowe, budynki handlu hurtowego i detalicznego. " W normie podano, w jaki sposób można stosować różne kategorie kryteriów środowiska wewnętrznego, nie wymaga jednak stosowania określonych kryteriów. Jest to zależne od krajowych przepisów lub poszczególnych specyfikacji projektowych. " Kryteria zalecane w niniejszej normie można stosować także w krajowych metodach obliczeń, które mogą się różnić od metod opisanych tutaj. " W normie nie zalecono metod projektowania, lecz podano parametry wejściowe do projektowania budynków oraz systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia. " W normie nie zamieszczono kryteriów dotyczących czynników dyskomfortu miejscowego, takich jak przeciąg, asymetria temperatury promieniowania, pionowa różnica temperatury powietrza i temperatura powierzchni podłogi

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15251:2012 - wersja polska
Tytuł Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę
Data publikacji 23-03-2012
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 15251:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15251:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.01
Zastąpiona przez PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska, PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja polska