PN-EN 13779:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zakres

Norma ma zastosowanie do projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji budynków niemieszkalnych, z wyłączeniem zastosowań związanych z procesami produkcyjnymi. Skoncentrowano się na określeniu różnych parametrów, które mają zastosowanie do takich systemów. Do klasyfikacji wykorzystano różne kategorie. W przypadku pewnych wartości podano przykłady, a w przypadku wymagań - typowe zakresy z wartościami domyślnymi. Zastosowana klasyfikacja powinna być odpowiednia do typu budynku i jego przewidywanego sposobu użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13779:2008 - wersja polska
Tytuł Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
Data publikacji 23-09-2008
Data wycofania 26-09-2017
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13779:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13779:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 13779:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska