PN-EN 50289-4-11:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 4-11: Próby środowiskowe -- Metoda badania palności przy poziomo ułożonej próbce

Zakres

Opisano metodę badania palności wykonywaną na poziomo ułożonej próbce kabli telekomunikacyjnych, umożliwiającą pomiar długości spalonego odcinka próbki, gęstość wydzielanych dymów, całkowitą ilość wytworzonego ciepła oraz szybkość jego wydzielania, czas do zapalenia się próbki oraz rejestrację spadania żarzących się kropli lub okruchów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50289-4-11:2002 - wersja angielska
Tytuł Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 4-11: Próby środowiskowe -- Metoda badania palności przy poziomo ułożonej próbce
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50289-4-11:2002 [IDT]
ICS 13.220.40, 33.120.10