PN-EN 16798-15:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 15: Obliczenia systemów chłodzących (Moduł M4-7) -- Magazynowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy metody obliczania charakterystyki energetycznej systemów magazynowania wykorzystywanych w systemach wentylacji. Norma uwzględnia charakterystykę energetyczną systemów magazynowania wykorzystujących wodę jako materiał zmiennofazowy (PCM) do magazynowania chłodu. Niniejsza norma podaje ogólną metodę mającą zastosowanie do różnych technik magazynowania chłodu z zastosowaniem wody lub do związanych z materiałami PCM układów regulacji. Norma nie dotyczy emisji, dystrybucji i wytwarzania chłodu, które są ujęte odpowiednio w normach EN 15316-2, EN 15316-3 i EN 16798-13.

Norma uwzględnia zasadniczo godzinne przedziały czasowe, lecz można ją dostosować do innych przedziałów czasowych za pomocą scenariusza energii zużytej i energii dostarczonej lub metody binarnej.

Metoda uproszczona uwzględnia miesięczny lub roczny przedział czasowy.

Niniejsza norma nie obejmuje:

- systemów emisji, dystrybucji i wytwarzania chłodu;
- wymiarowania i inspekcji takich systemów magazynowania.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1:2017.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących Raportów Technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-15:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 15: Obliczenia systemów chłodzących (Moduł M4-7) -- Magazynowanie
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-15:2017 [IDT]
ICS 91.120.10, 91.140.30