PN-EN 16798-13:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Część 13: Moduł M4-8 -- Obliczenia systemów chłodzących -- Wytwarzanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania parametrów eksploatacyjnych i zużycia energii systemów wytwarzania chłodu. Wytwarzanie chłodu składa się z:

- źródeł chłodu, takich jak sprężarkowe lub absorpcyjne urządzenia chłodnicze;
- innych (generycznych) rodzajów źródeł, wykorzystujących na przykład wodę gruntową lub powierzchniową lub bezpośrednio ciepło z odwiertów oraz
- różne rodzaje usuwania ciepła odlotowego (suche, wilgotne, hybrydowe za pomocą powietrza zewnętrznego, inne rodzaje dolnych źródeł).

Metody te obejmują:

- możliwość odzyskiwania ciepła odlotowego, które może być wykorzystane do ogrzewania i/lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej, przez zastosowanie interfejsu do normy M3-1 oraz
- obliczenia wielu źródeł.

Dokument ten nie dotyczy emisji, dystrybucji i magazynowania chłodu, które są ujęte odpowiednio w normach Moduł M4-5, M4-6 i M4-7. Jest on bezpośrednio związany z normą M4-1, stanowiącą ogólną część dotyczącą systemów chłodzących.

W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1:2017.

UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących Raportów Technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablicę A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16798-13:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Część 13: Moduł M4-8 -- Obliczenia systemów chłodzących -- Wytwarzanie
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-13:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15243:2011 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.30