PN-EN ISO 11904-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 1: Technika z zastosowaniem mikrofonu umieszczonego w uchu (technika MIRE)

Zakres

Podano podstawowe metody badań imisji dźwięku od źródeł dźwięku umieszczonych blisko ucha. Norma ma zastosowanie w przypadku określania ekspozycji od źródeł znajdujących się blisko ucha, na przykład podczas badań wyposażenia lub na stanowiskach pracy pracowników wyposażonych w słuchawki lub ochronniki słuchu z łącznością. Norma ma zastosowanie w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 16000 H

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11904-1:2008 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu -- Część 1: Technika z zastosowaniem mikrofonu umieszczonego w uchu (technika MIRE)
Data publikacji 16-06-2008
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11904-1:2002 [IDT], ISO 11904-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11904-1:2003 - wersja angielska
ICS 17.140.01