PN-EN ISO 11904-1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11904-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródła umieszczonego bezpośrednio przy uchu -- Część 1: Technika z zastosowaniem mikrofonu w uchu (technika MIRE)

Zakres

Podano podstawowe metody badań imisji dźwięku od źródeł dźwięku umieszczonych blisko ucha. Norma ma zastosowanie w przypadku określania ekspozycji od źródeł znajdujących się blisko ucha, na przykład podczas badań wyposażenia lub na stanowiskach pracy pracowników wyposażonych w słuchawki lub ochronniki słuchu z łącznością. Norma ma zastosowanie w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 16000 Hz

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11904-1:2003 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie imisji dźwięku od źródła umieszczonego bezpośrednio przy uchu -- Część 1: Technika z zastosowaniem mikrofonu w uchu (technika MIRE)
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 16-06-2008
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11904-1:2002 [IDT], ISO 11904-1:2002 [IDT]
ICS 17.140.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11904-1:2008 - wersja polska