PN-A-75101-06:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1132:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie pH metodą potencjometryczną

Zakres

Zasada metody polega na pomiarze różnicy potencjałów pomiędzy dwoma elektrodami zanurzonymi w badanym roztworze. Norma zawiera szczegółowe wymagania dla kalibracji pehametru

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-06:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie pH metodą potencjometryczną
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 1132:1999 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-75101-06:1990/Az1:2002P