PN-EN 60870-5-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-4: Protokoły transmisyjne -- Definiowanie i kodowanie elementów informacyjnych aplikacji

Zakres

Podano zasady definiowania elementów informacji i prezentowania zbioru elementów informacji, a w szczególności zmiennych w procesach cyfrowych i analogowych, często wykorzystywanych w aplikacjach telesterowania, które odnoszą się do urządzeń i systemów telesterowania z kodowaną bitową transmisją szeregową do monitorowania i sterowania procesów rozproszonych geograficznie. Podano definicje: typ danych, rozmiar danych, element informacji, profil

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60870-5-4:2002 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-4: Protokoły transmisyjne -- Definiowanie i kodowanie elementów informacyjnych aplikacji
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60870-5-4:1993 [IDT], IEC 60870-5-4:1993 [IDT]
ICS 33.200