PN-A-75101-07:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego

Zakres

Metoda polega na redukcji na gorąco alkalicznego roztworu soli miedziowej przez bezpośrednie miareczkowanie roztworem cukrów redukujących w obecności błękitu metylenowego jako wskaźnika. Oznaczanie ekstraktu bezcukrowego polega na ustaleniu różnicy pomiędzy zawartością ekstraktu ogólnego a sumą cukrów bezpośrednio redukujących (wyrażonych jako cukier inwertowy) i sacharozy. Norma zawiera dwa załączniki z tablicami przeliczeniowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-07:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01