PN-EN 15152:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15152:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kolejnictwo -- Przednie szyby kabin maszynisty pociągów

Zakres

Spełniono zasadnicze wymagania Dyrektywy 96/48/EC Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Wyszczególniono wymagania szyby kabiny maszynisty pociągów dużych prędkości. Nie sprecyzowano wzajemnego oddziaływania pomiędzy szybą kabiny a pojazdem ani nie podano wymagań jakościowych, które mogą znajdować się w normach krajowych. Podano optyczne, konstrukcyjne i inne dodatkowe wymagania dotyczące szyby kabiny maszynisty pociągów dużej prędkości łącznie z wykonaniem badań i oceną zgodności. Wyszczególniono wymagania dotyczące widoczności z wnętrza kabiny maszynisty. Podano 7 terminów i ich definicji. Dołączono 7 normatywnych Aneksów. Opisano metody badań dotyczące wymagań optycznych, konstrukcyjnych i w zakresie widoczności

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15152:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Kolejnictwo -- Przednie szyby kabin maszynisty pociągów
Data publikacji 22-10-2007
Data wycofania 04-12-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15152:2007 [IDT]
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 15152:2019-12 - wersja angielska