PN-ISO 8586-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8586-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających -- Eksperci

Zakres

Określono kryteria wyboru ludzi o szczególnych zdolnościach sensorycznych z wybranych oceniających, rozwój lub marketing specjalistów, którzy spełniają kryteria wyboru określone w ISO 8586-1. Podano zasady i procedury pogłębiania ich wiedzy i zdolności do poziomu wymaganego dla oceniających ekspertów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8586-2:1996 - wersja polska
Tytuł Analiza sensoryczna -- Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających -- Eksperci
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 11-07-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza ISO 8586-2:1994 [IDT]
ICS 03.100.30, 67.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8586-2:2008 - wersja angielska