PN-A-82062:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory mięsne -- Wędliny -- Badania organoleptyczne i fizyczne

Zakres

Ustalono trzy rodzaje badań: sprawdzanie stanu opakowań, badania organoleptyczne i badania fizyczne. Omówiono 4 badania organoleptyczne: sprawdzanie cech zewnętrznych, określanie zapachu, sprawdzanie cech na przekroju, określanie smaku. Podano 3 badania fizyczne: sprawdzanie masy,średnicy przekroju i oznaczanie zanieczyszczeń mechanicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82062:1988 - wersja polska
Tytuł Przetwory mięsne -- Wędliny -- Badania organoleptyczne i fizyczne
Data publikacji 27-01-1988
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82062:1959 - wersja polska
ICS 67.120.10