PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11268-2:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei

Zakres

W niniejszej części ISO 11268 j podano jedną z metod oceny spełniania przez glebę funkcji środowiska do życia, a także oznaczania wpływu zanieczyszczeń gleby oraz substancji chemicznych, wchłanianych przez wór powłokowo mięśniowy lub przewód pokarmowy zwierząt, na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei. Niniejsze badanie toksyczności chronicznej stosuje się dla gleb i materiałów glebowych o nieznanej jakości, np. z terenów zanieczyszczonych, gleb ulepszonych, gleb po remediacji, z terenów uprawnych lub innych, będących przedmiotem zainteresowania, jak również dla odpadów.
Wpływ substancji ocenia się, stosując glebę wzorcową, najlepiej podłoże glebowe sztucznie wytworzone o znanych właściwościach. W przypadku gleb zanieczyszczonych wpływ na przeżywalność oznacza się w glebie badanej oraz glebie kontrolnej. Zaleca się, aby, w zależności od celu badania, podłoże kontrolne oraz podłoże, służące do rozcieńczania (przygotowania serii rozcieńczeń gleby zanieczyszczonej) była to gleba niezanieczyszczona (gleba odniesienia) o właściwościach porównywalnych z właściwościami próbki gleby, która będzie badana, lub gleba wzorcowa (np. gleba sztucznie wytworzona).
Podano informacje, w jaki sposób stosować niniejszą metodę do badania substancji chemicznych zarówno w klimacie umiarkowanym, jak i w warunkach tropików.
Niniejszej metody nie można stosować do badania substancji lotnych, tj. substancji, dla których H (stała Henry’ego) lub współczynnik podziału powietrze/woda jest większy niż 1 lub dla których ciśnienie par przekracza 0,013 3 Pa w 25 °C.
W niniejszej metodzie nie uwzględniono trwałości substancji w okresie trwania badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei
Data publikacji 27-11-2015
Data wycofania 07-08-2023
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11268-2:2015 [IDT], ISO 11268-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11268-2:2001 - wersja polska
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11268-2:2023-08 - wersja angielska