PN-EN ISO 11268-2:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei oraz innych gatunków dżdżownic

Zakres

W niniejszym dokumencie podano jedną z metod oceny spełniania przez glebę funkcji środowiska do życia, a także określania wpływu zanieczyszczeń gleby oraz substancji chemicznych, wchłanianych przez wór powłokowo-mięśniowy i przewód pokarmowy, na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei. Niniejsze badanie toksyczności chronicznej stosuje się dla gleb i materiałów glebowych o nieznanej jakości, np. z terenów zanieczyszczonych, gleb ulepszonych, gleb po remediacji, z terenów uprawnych lub innych miejsc, będących przedmiotem zainteresowania, jak również dla odpadów.
Niniejszą metodę opracowano głównie do oznaczania wpływu zanieczyszczeń gleby oraz substancji chemicznych na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei. Podano również informacje techniczne, w jaki sposób stosować Eisenia fetida/andrei do badania substancji chemicznych w warunkach tropików (patrz Załacznik A). Ponadto niniejsza metoda zawiera także informacje techniczne, jak ją stosować w przypadku innych istotnych dla środowiska gatunków dżdżownic, np. Dendrodrilus rubidus oraz Aporrectodea caliginosa (patrz Załącznik B oraz C).
Niniejszej metody nie stosuje się do badania substancji, dla których współczynnik podziału powietrze/gleba jest większy niż jeden lub substancji, dla których prężność par przekracza 300 Pa w temperaturze 25 °C. W niniejszej metodzie nie uwzględnia się trwałości substancji w okresie trwania badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11268-2:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei oraz innych gatunków dżdżownic
Data publikacji 07-08-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11268-2:2023 [IDT], ISO 11268-2:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska
ICS 13.080.30