PN-EN 71-3:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-3+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące migracji glinu, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, chromu (III), chromu (IV), kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny, organicznych związków cyny i cynku z materiałów zabawek i z części zabawek. Materiały opakowań nie są uznawane za część zabawki, o ile nie są przeznaczone do zabawy.
UWAGA 1 Patrz przewodnik Komisji Europejskiej nr 12 [2] w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek - opakowania.
Norma zawiera wymagania dotyczące migracji określonych pierwiastków z następujących kategorii materiałów zabawek:
- Kategoria I: Materiały suche, kruche, proszkowe lub elastyczne;
- Kategoria II: Materiały płynne lub lepkie;
- Kategoria III: Materiały zdrapywane.
Wymagania w niniejszej normie nie dotyczą zabawek i części zabawek, które ze względu na dostępność, funkcję, masę lub rozmiar w sposób jednoznaczny wykluczają jakiekolwiek zagrożenie związane z ssaniem, lizaniem lub połknięciem, lub przedłużonym kontaktem ze skórą, gdy zabawka lub część zabawki jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób dający się przewidzieć biorąc pod uwagę zachowanie dzieci.
UWAGA 2 Dla celów niniejszej normy następujące kryteria są uważane za znaczące, aby określić prawdopodobieństwo ssania, lizania lub połknięcia zabawek i części zabawek (patrz H.2 i H.3):
- W przypadku wszystkich zabawek przeznaczonych do trzymania w ustach lub wkładania do ust, kosmetyków-zabawek lub przyborów do pisania zaklasyfikowanych jako zabawki może być rozważane, że będą one ssane, lizane lub połknięte;
- W przypadku wszystkich dostępnych części i komponentów zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku do 6 lat może być rozważane, że będą one wchodzić w kontakt z ustami. Prawdopodobieństwo kontaktu ust z częściami zabawek przeznaczonych dla starszych dzieci w większości przypadków nie jest uważane za znaczące (patrz H.2).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-3:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków
Data publikacji 23-07-2013
Data wycofania 10-12-2014
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 71-3:1998 - wersja polska, PN-EN 71-3:1998/A1:2001 - wersja polska, PN-EN 71-3:1998/Ap1:2001 - wersja polska, PN-EN 71-3:1998/AC:2004 - wersja polska
ICS 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-3+A1:2014-12 - wersja angielska