PN-EN 71-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono kategorie palnych materiałów, które są zakazane we wszystkich zabawkach oraz wymagania dotyczące palności niektórych zabawek, gdy są wystawione na działanie małego źródła zapłonu. Opisane w Rozdziale 5 metody badań są stosowane w celach określania palności zabawek w ustalonych szczególnych warunkach badania. Wyniki badania otrzymane w ten sposób nie mogą być uważane jako dostarczające ogólnego wyznacznika potencjalnego zagrożenia zapalenia się zabawki lub materiału, gdy wystawione są na działanie innego źródła zapłonu. Do niniejszej Normy Europejskiej włączono ogólne wymagania odnoszące się do wszystkich zabawek i szczegółowe wymagania i metody badań odnoszące się do następujących zabawek uważanych jako przedstawiające największe zagrożenie: - zabawki zakładane na głowę: brody, wąsy, peruki itp. wykonane z włosów, z wyrobów tekstylnych z okrywą włosową lub materiałów o podobnych cechach; maski; kaptury, ozdoby głowy itd.; następujące elementy zabawek zakładane na głowę, ale z wyłączeniem papierowych kapelusików dostarczanych zwykle w kompletach na okolicznościowe przyjęcia; - kostiumy do przebierania się i zabawki przeznaczone do noszenia przez dzieci podczas zabawy; - zabawki, do których dziecko może wchodzić; - miękkie wypchane zabawki. UWAGA Dodatkowe wymagania dotyczące palności zabawek elektrycznych są określone w EN 62115 Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność
Data publikacji 04-11-2011
Data wycofania 06-06-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 71-2+A1:2007 - wersja polska
ICS 13.220.40, 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja angielska, PN-EN 71-2+A1:2014-06 - wersja polska