PN-EN 10269:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla półwyrobów, prętów i walcówki, przeznaczonych na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach, wykonanych ze stali niestopowych i stopowych (w tym odpornych na korozję) oraz stopów niklu, jak podano w Tablicy 1.
Wymagania niniejszej normy można stosować również do gotowych elementów złącznych.
Ogólne warunki techniczne dostawy wg EN 10021 mają zastosowanie również do wyrobów dostarczanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 97/23/WE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 97/23/WE ogranicza się do danych technicznych materiałów podanych w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/WE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10269:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach
Data publikacji 21-02-2014
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10269:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10269:2004 - wersja polska, PN-EN 10269:2004/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 10269:2004/AC:2009 - wersja polska
ICS 77.120.40, 77.140.20