PN-EN ISO 6887-2:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych -- Część 2: Specjalne zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych

Zakres

Przedstawiono specjalne zasady przygotowania próbek i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych mięsa i produktów mięsnych (mięsa świeżego, mięsa przetworzonego i mięsa mrożonego). Opisano metody przygotowania próbek, które są jednocześnie odpowiednie dla różnych rodzjów drobnoustrojów. Podano definicję próbki do badań, definicję zawiesiny wyjściowej (rozcieńczenia początkowego) i definicję dalszego rozcieńczenia dziesięciokrotnego, zasadę metody, stosowane rozcieńczalniki i aparaturę, sposób przygotowania próbek do badań oraz ogólny i specjalny sposób postępowania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych -- Część 2: Specjalne zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych
Data publikacji 15-04-2004
Data wycofania 11-01-2005
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-2:2003 [IDT], ISO 6887-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3100-2:2000 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2005 - wersja polska