PN-ISO 3100-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań -- Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych

Zakres

Podano ogólne zasady i określono szczegółowy sposób postępowania w laboratorium z próbką mięsa i przetworów mięsnych, przeznaczonych do badań mikrobiologicznych. Może to wymagać rozmrożenia i/lub zmielenia nie pakowanych próbek mięsa lub przeprowadzenia wstępnej inkubacji, zewnętrznego odkażania i aseptycznego otwierania konserw lub innych przetworów pakowanych w zamknięte opakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3100-2:2000 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań -- Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 15-04-2004
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Wprowadza ISO 3100-2:1988 [IDT]
ICS 07.100.30, 67.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2004 - wersja angielska