PN-ISO 3100-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 17604:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań -- Pobieranie próbek

Zakres

Opisano sposób pobierania próbek pierwotnych i próbek wtórnych mięsa i przetworów mięsnych. Wyszczególniono sprzęt do pobierania próbek, określono liczność pobieranych próbek pierwotnych, sposób pobierania próbek, a także sposób sporządzania sprawozdania oraz pakowania, transportu i przechowywania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3100-1:1999 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań -- Pobieranie próbek
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 07-07-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Wprowadza ISO 3100-1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-A-82105:1971 - wersja polska, PN-A-82052:1972 - wersja polska
ICS 67.120.10
Zastąpiona przez PN-ISO 17604:2005 - wersja polska