PN-ISO 1841-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 1: Metoda Volharda

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości chlorków w mięsie i przetworach mięsnych, włączając drób, o zawartości chlorku sodu równej 1,0 procent (m/m) lub większej. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie oznaczania oraz obliczania wyniku i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny), podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1841-1:2002 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 1: Metoda Volharda
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 06-07-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Wprowadza ISO 1841-1:1996 [IDT]
ICS 67.120.10