PN-EN 60617-2:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania

Zakres

Podano 159 symboli graficznych przeznaczonych do stosowania w schematach technicznych. Służą one do odwzorowywania urządzeń, ich elementów lub ich zespołów, spełniających określone funkcje. Symbole zostały przygotowane z myślą o zastosowaniach elektrycznych, ale szereg z nich może być zastosowanych do innych urządzeń np. pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych. Podane symbole należą do następujących grup tematycznych: obramowania i obudowy, rodzaj prądu i napięcia, nastawność, zmienność i regulacja automatyczna, kierunek siły lub ruchu, kierunek przepływu, działanie zależne od wielkości charakterystycznej, rodzaje materiałów, oddziaływanie lub zależność, promieniowanie, kształty sygnałów, drukowanie, perforowanie, telekopiowanie, sterowanie mechaniczne i inne, elementy wykonawcze, uziemienia i połączenia z korpusem, ekwipotencjalność, idealne elementy obwodów, symbole różne

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60617-2:2003 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania
Data publikacji 05-12-2003
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60617-2:1996 [IDT], IEC 60617-2:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60617-2:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.40, 29.020