PN-A-82051:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Półprodukty i wyroby gotowe -- Badania mikrobiologiczne

Zakres

Norma podaje ogólne wytyczne pobierania i przygotowania próbek. Opisano metody badań obejmujące: przygotowanie próbek do posiewów, oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych, oznaczanie liczby drobnoustrojów proteolitycznych, pałeczek z grupy proteus, bakterii z grupy coli, ogólnej liczby pleśni i drożdży, obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących, liczby bacillus cereus, obecności gronkowców chorobotwórczych i pałeczek z rodzaju salmonella. W załączniku 1 podano aparaturę sprzęt i szkło laboratoryjne, w załączniku 2 - przygotowanie homogenizatora i szkła, załącznik 3 opisuje skład i przygotowanie roztworów podstawowych i podłóż, załącznik 4 - barwienie metodą Grama

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82051:1985 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Półprodukty i wyroby gotowe -- Badania mikrobiologiczne
Data publikacji 17-05-1985
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-82051:1970 - wersja polska
ICS 07.100.30