PN-A-82051:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82051:1985 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Artykuły garmażeryjne -- Półfabrykaty i wyroby gotowe -- Badania mikrobiologiczne

Zakres

Przedmiotem normy są badania mikrobiologiczne półfabrykatów i wyrobów garmażeryjnych gotowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82051:1970 - wersja polska
Tytuł Artykuły garmażeryjne -- Półfabrykaty i wyroby gotowe -- Badania mikrobiologiczne
Data publikacji 24-12-1970
Data wycofania 01-01-1986
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-A-82051:1985 - wersja polska