PN-EN ISO 11592-1:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Małe statki -- Określanie maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej -- Część 1: Statki o długości kadłuba mniejszej niż 8 m

Zakres

W niniejszej części ISO 11592 podano wymagania dla określania maksymalnej znamionowej mocy napędu oraz prędkości manewrowej dla małych statków o długości kadłuba (LH) mniejszej niż 8 m (LH wg ISO 8666) napędzanych silnikiem.
Niniejsza część ISO 11592 nie ma zastosowania do:
- skuterów wodnych zdefiniowanych w ISO 13590;
- kanadyjek i kajaków;
- jednostek pneumatycznych zdefiniowanych w ISO 6185-1, ISO 6185-2, ISO 6185-3 i ISO 6185-4, z takim wyjątkiem, że ISO 6185-3 wymaga, aby sztywno-pneumatyczne jednostki (RIB) zdolne rozwinąć prędkość maksymalną 30 węzłów i większą były poddawane próbom zgodnie z niniejszą częścią ISO 11592;
- łodzi regatowych: jednostek zaprojektowanych i zbudowanych wyłącznie do wyścigów wyczynowych.
Niniejsza część ISO 11592 nie podaje wymagań dotyczących wytrzymałości konstrukcji jednostki związanej z maksymalną mocą znamionową i nie gwarantuje zabezpieczenia przed brakiem stateczności dla wszystkich warunków żeglugi, wiatru, śladów torowych i fal.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11592-1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Określanie maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej -- Część 1: Statki o długości kadłuba mniejszej niż 8 m
Data publikacji 06-05-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 11592-1:2016 [IDT], ISO 11592-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 11592:2005 - wersja polska
ICS 47.080