PN-EN 17412-1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Modelowanie informacji o budynku -- Wymagany poziom informacji -- Część 1: Koncepcje i zasady

Zakres

Niniejszy dokument określa koncepcje i zasady ustanawiania metodologii określania poziomu potrzeb informacyjnych i dostarczania informacji w spójny sposób podczas korzystania z modelowania informacji o budynku (BIM).
Niniejszy dokument określa różne poziomy charakterystyk stosowanych przy określeniu szczegółów i zakresów informacji niezbędnych w całym cyklu życia budynków . Daje wskazówki dotyczące zasad wymaganych do określenia potrzeb informacyjnych.
Koncepcje i zasady zawarte w niniejszym dokumencie mogą być stosowane do wymiany ogólnych informacji i podczas wykonywania, dla ogólnie uzgodnionego sposobu wymiany informacji między stronami w procesie pracy zespołowej, a także dla dostarczenia informacji określonych w umowie.
Poziom potrzebnych informacji zapewnia metody opisywania wymienianych informacji, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wymiany informacji. Wymagania dotyczące wymiany informacji określają pożądaną wymianę informacji. Wynikiem tego procesu jest dostarczenie informacji.
Koncepcje i zasady zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone do stosowania przez wszystkich włączonych w problematykę cyklu życia obiektu budowlanego. Obejmuje to między innymi właściciela / operatora obiektu, klienta, zarządzającego obiektem, zespół projektowy, dostawców wyrobów budowlanych, producenta sprzętu, specjalistę systemu, nadzór budowlany i użytkownika końcowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17412-1:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Modelowanie informacji o budynku -- Wymagany poziom informacji -- Część 1: Koncepcje i zasady
Data publikacji 07-05-2021
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN 17412-1:2020 [IDT]
ICS 35.240.67