PN-EN IEC 62208:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy pustych obudów dostarczanych przez producenta, przed zainstalowaniem aparatury rozdzielczej i sterowniczej przez użytkownika.
W niniejszym dokumencie określono definicje, klasyfikacje, charakterystyki oraz wymagania dotyczące badań obudów używanych jako części rozdzielnic i sterownic (np. zgodnych z normami wyrobu normy wieloczęściowej IEC 61439), o znamionowym napięciu nie większym niż 1 000 V AC lub 1 500 V DC, przeznaczonych do ogólnych zastosowań wnętrzowych lub napowietrznych.
UWAGA 1 Dodatkowe wymagania mogą mieć zastosowanie w określonych aplikacjach.
UWAGA 2 Puste obudowy według tego dokumentu nadają się do montażu elementów elektrycznych.
Niniejszy dokument nie dotyczy obudów uwzględnionych w innych normach (np. IEC 60670-24).
Za spełnienie wymagań bezpieczeństwa według odpowiednich norm wyrobu produktu końcowego wytworzonego przy użyciu pustej obudowy, odpowiedzialny jest producent gotowych rozdzielnic.
UWAGA 3 Niniejszy dokument może służyć jako podstawa prac dla innych komitetów technicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62208:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-04-2024
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62208:2023 [IDT], IEC 62208:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62208:2011 - wersja angielska, PN-EN 62208:2011 - wersja polska
ICS 29.130.20