PN-EN IEC 61439-7:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Zakres

Zastosowanie ma IEC 61439-1:2020, Rozdział 1, z poniższymi wyjątkami.
Zastąpienie:
W niniejszej części IEC 61439 określono następujące specyficzne wymagania dotyczące zestawów do zastosowań takich jak mariny, kempingi, place targowe i stacje ładowania pojazdów elektrycznych:
- których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V AC i 1 500 V DC;
- przeznaczonych do stosowania przy wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale i przetwarzaniu energii elektrycznej i do sterowania odbiornikami energii elektrycznej;
- obsługiwanych przez osoby postronne (np. załączanie i odłączanie urządzeń);
- przeznaczonych do instalowania i użytkowania na placach targowych, w marinach, na kempingach,
i innych podobnych publicznych miejscach zewnętrznych;
- przeznaczonych do stacji ładowania pojazdów elektrycznych (AEVCS) Rodzaju 3 oraz Rodzaju 4. Są one zaprojektowane w celu integracji funkcjonalności i dodatkowych wymagań dla przewodowych systemów ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z IEC 61851-1:2017.
UWAGA 1 W niniejszym dokumencie terminy AMHS (patrz 3.1.701), ACCS (patrz 3.1.702), AMPS (patrz 3.1.703), AEVCS (patrz 3.1.704) stosuje się do zespołów przeznaczonych do stosowania odpowiednio: w marinach i podobnych lokalizacjach (AMHS), na kempingach i podobnych lokalizacjach (ACCS), na placach targowych i innych podobnych, zewnętrznych miejscach publicznych (AMPS), na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (AEVCS). Termin zestaw odnosi się do wszystkich z powyżej wymienionych typów rozdzielnic.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zestawów przeznaczonych do montażu na statkach, łodziach mieszkalnych, łodziach rekreacyjno-wypoczynkowych i podobnych jednostkach pływających.
W celu właściwego wyboru urządzeń i elementów łączeniowych, mają zastosowanie następujące normy:
- IEC 60364-7-709 (AMHS) lub
- IEC 60364-7-708 (ACCS) lub
- IEC 60364-7-740 (AMPS) lub
- IEC 60364-7-722 (AEVCS).
Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich zestawów niezależnie od tego czy były zaprojektowane, wyprodukowane i zbadane jako jednostkowe czy w pełni znormalizowane i produkowane w seriach.
Produkcja i/lub montaż mogą być wykonywane przez inne podmioty niż producent (patrz IEC 61439-1:2020, 3.10.1)
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do indywidualnych urządzeń i samodzielnych komponentów takich jak: wyłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyposażenie elektroniczne, spełniających wymagania odpowiednich norm wyrobu.
UWAGA 2 Jeżeli wyposażenie elektryczne jest bezpośrednio przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia i jest wyposażone w licznik przeznaczony do rozrachunku z dostawcą energii, mogą mieć zastosowanie dodatkowe szczególne wymagania oparte na prawie narodowym, jeśli takie istnieją.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania w przypadku skrzynek i obudów dla sprzętu elektrycznego w stałych instalacjach domowych jak i podobnych zdefiniowanych w IEC 60670-24.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61439-7:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Data publikacji 29-04-2024
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-7:2023 [IDT], IEC 61439-7:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 61439-7:2020-10 - wersja angielska
ICS 29.130.20