PKN-ISO/IEC TS 17021-9:2019-11 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 9: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Zakres

Niniejszy dokument uzupełnia istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021-1. Zawiera specyficzne wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces certyfikacji systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ABMS).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC TS 17021-9:2019-11 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 9: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi
Data publikacji 29-11-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO/IEC TS 17021-9:2016 [IDT]
ICS 03.120.20