PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i przedstawiono wytyczne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. System może być samodzielny lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania. W niniejszym dokumencie uwzględniono następujące kwestie dotyczące działań organizacji:
— korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
— korumpowanie przez organizację;
— korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie organizacji;
— korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do korupcji. Ustalono w nim wymagania i podano wytyczne dla systemu zarządzania, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji.
Niniejszy dokument nie odnosi się w sposób szczególny do oszustw, wykroczeń kartelowych i innych antymonopolowych/przeciwko konkurencyjności, prania pieniędzy lub innych działań związanych z praktykami korupcyjnymi, jakkolwiek organizacja może rozszerzyć zakres systemu zarządzania, tak aby uwzględnić takie działania.
Wymagania w niniejszym dokumencie są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub charakter działalności i niezależnie od tego, czy reprezentują sektor publiczny, prywatny czy non-profit. Zakres stosowania niniejszych wymagań zależy od czynników wyspecyfikowanych w 4.1, 4.2 i 4.5.
UWAGA 1 Wytyczne, patrz Rozdział A.2.
UWAGA 2 Środki niezbędne do zapobiegania, wykrywania i ograniczania ryzyka korupcji przez organizację mogą być różne od środków używanych do zapobiegania, wykrywania i reagowania na korumpowanie organizacji (lub jej personelu lub partnerów biznesowych działających w imieniu organizacji). Wytyczne, patrz A.8.4.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 37001:2016 [IDT]
ICS 03.100.01, 03.100.02, 03.100.70