PN-ISO 37301:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania zgodnością -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące ustanowienia, rozwijania, wdrażania, oceny, utrzymania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania zgodnością w organizacji. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju, wielkości i charakteru działalności, oraz od tego czy organizacja działa w sektorze publicznym, prywatnym czy non-profit. Wszystkie wymagania określone w niniejszym dokumencie, które odnoszą się do organu zarządzającego, mają zastosowanie do najwyższego kierownictwa w przypadkach, gdy organizacja nie posiada organu zarządzającego jako oddzielnej funkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37301:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania zgodnością -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 04-07-2022
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 37301:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielska
ICS 03.100.01, 03.100.02, 03.100.70