PN-ISO 37002:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości -- Wytyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości opartego na zasadach zaufania, bezstronności i ochrony w następujących czterech etapach:
a) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach;
b) ocena zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości;
c) reagowanie na zgłoszenia nieprawidłowości;
d) zamykanie spraw dotyczących nieprawidłowości.
Wytyczne zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od rodzaju, wielkości, charakteru działalności oraz tego, czy działają w sektorze publicznym, prywatnym czy non-profit.
Zakres stosowania niniejszych wytycznych zależy od czynników określonych w 4.1, 4.2 i 4.3. System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości może być samodzielny lub może być stosowany jako część ogólnego systemu zarządzania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37002:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości -- Wytyczne
Data publikacji 15-06-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 37002:2021 [IDT]
ICS 03.100.01, 03.100.02, 03.100.70