PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania, poddawania przeglądom i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Może on być wdrożony w ramach zintegrowanego systemu zarządzania lub osobno. Niniejszy dokument odnosi się do następujących rodzajów działań w ramach organizacji:
- korupcja w sektorze publicznym, prywatnym i w organizacjach non-profit;
- korupcja dokonywana przez organizację;
- korupcja dokonywana przez personel organizacji działający w jej imieniu lub dla jej korzyści;
- korupcja dokonywana przez partnerów biznesowych organizacji działających w jej imieniu lub dla jej korzyści;
- korupcja w stosunku do organizacji;
- korupcja w stosunku do personelu organizacji związana z zakresem jej działalności;
- korupcja w stosunku do partnerów biznesowych organizacji związana z zakresem jej działalności;
- korupcja bezpośrednia i pośrednia (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do korupcji. Podaje on wymagania i wytyczne dotyczące systemu zarządzania wspomagającego organizację w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na zdarzenia korupcyjne oraz w spełnieniu wymagań przepisów antykorupcyjnych i dobrowolnych zobowiązań w zakresie jej działalności.
Niniejszy dokument nie odnosi się do oszustw, karteli i innych wykroczeń antymonopolowych/przeciwko konkurencyjności, prania pieniędzy czy innych działań związanych z praktykami korupcyjnymi, jednakże organizacja może zdecydować o rozszerzeniu systemu również na takie działania.
Wymagania podane w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i mogą być stosowane we wszystkich organizacjach (lub częściach organizacji), niezależnie od ich rodzaju, wielkości i charakteru działalności oraz od tego, czy działają one w sektorze publicznym, prywatnym czy not-profit. Zakres stosowania tych wymagań zależy od czynników określonych w 4.1, 4.2 i 4.5.
UWAGA 1 Wytyczne podano w Rozdziale A.2.
UWAGA 2 Środki niezbędne do zapobiegania, wykrywania i łagodzenia ryzyka korupcji dokonywanej przez organizację mogą różnić się od środków wykorzystywanych do zapobiegania, wykrywania i reagowania na korupcję organizacji (lub jej personel lub partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji). Wytyczne podano w Rozdziale A.8.4.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania
Data publikacji 16-05-2017
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 37001:2016 [IDT]
ICS 03.100.01, 03.100.02, 03.100.70