PN-EN 14877:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14877:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja

Zakres

Podano wymagania dotyczące nawierzchni sztucznych odnośnie do niekrytych instalacji sportowych, które obejmują następujące zastosowania: lekkoatletykę, bieżnię i boisko; tenis; wiele dyscyplin sportowych. Podano również wymagania dotyczące systemów nawierzchniowych zawierających zarówno warstwy nośne jak i warstwy górne wykonywane na miejscu lub prefabrykowane. UWAGA 1: Wymagania podane dotyczą przeznaczonego zastosowania nawierzchni. Nie wszystkie wymagania dotyczą nawierzchni do tenisa. UWAGA 2: W załączniku A podano informację dotyczącą zachowania się nawierzchni sztucznej w rożnych temperaturach, w załączniku B podano przykłady rodzajów nawierzchni i ich zakresu zastosowania, w załączniku C podano wymagania ogólne i w załączniku D podano wymagania odnośnie do warstwy wykończenia

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14877:2008 - wersja polska
Tytuł Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja
Data publikacji 24-11-2008
Data wycofania 07-02-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 14877:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14877:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 14877:2006 - wersja angielska
ICS 97.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 14877:2014-02 - wersja angielska