PN-EN 14877:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14877:2008 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Specyfikacja

Zakres

Podano wymagania dotyczące nawierzchni sztucznych odnośnie do odkrytych instalacji sportowych, które obejmują następujące zastosowania: lekkoatletykę, bieżnię i boisko; tenis; dyscypliny wielobojowe. Podano również wymagania dotyczące systemów nawierzchniowych zawierających zarówno warstwy nośne jak i warstwy górne wykonywane na miejscu lub prefabrykowane. UWAGA 1: Wymagania podane dotyczą przeznaczonego zastosowania nawierzchni. Nie wszystkie wymagania dotyczą nawierzchni do tenisa. UWAGA 2: W załączniku A podano informację dotyczącą zachowania się nawierzchni sztucznej w rożnych temperaturach, w załączniku B podano przykłady rodzajów nawierzchni i ich zakresu zastosowania, w załączniku C podano wymagania ogólne i w załączniku D podano wymagania odnośnie do warstwy wykończenia

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14877:2006 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Specyfikacja
Data publikacji 15-08-2006
Data wycofania 24-11-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 14877:2006 [IDT]
ICS 97.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 14877:2008 - wersja polska