PN-EN 14877:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące nawierzchni syntetycznych (polimerowych) (instalowanych na miejscu i gotowych) przeznaczonych do niekrytych instalacji sportowych. Obejmuje ona syntetyczne nawierzchnie sportowe mające zastosowanie w: - lekkoatletyce, bieżni i boisku; - tenisie; - wielu dyscyplinach sportowych. Niniejsza Norma Europejska składa się z dwóch części. Część pierwsza opisuje wymagania dotyczące badania wyrobów w laboratorium w celu upewnienia się, że są one w stanie dostarczyć wymagany poziom osiągnięć sportowych i interakcji zawodnik/nawierzchnia wymaganej dla zamierzonego użytkowania oraz, że są wykonane z materiałów akceptowalnej jakości. W sekcji drugiej opisano wymagania dotyczące instalowanych nawierzchni, w celu zapewnienia, że osiągnięcia sportowe i interakcja zawodnik/nawierzchnia dla obiektu jest odpowiednia do zamierzonego użytkowania. Jeżeli wymagane jest badanie sportowych nawierzchni syntetycznych przez niezależną stronę trzecią w celu oceny zgodności z niniejszą Normą Europejską, zalecane jest, aby laboratorium było certyfikowane według EN ISO/IEC 17025 dla odnośnych metod badań określonych w niniejszej normie. UWAGA 1 Przykłady rodzajów nawierzchni i miejsc ich zastosowania podano w Załączniku A. UWAGA 2 „Wiele dyscyplin sportowych" zostanie zdefiniowane poprzez odpowiednie postanowienia krajowe. UWAGA 3 Minimalne wymagania dotyczące grubości syntetycznej nawierzchni sportowej są ustalone, co oznacza, że niniejsza Norma Europejska nie dotyczy niektórych pokryć stosowanych jako nawierzchnie sportowe. Niniejsza Norma Europejska nie jest przeznaczona do objęcia wymagań dla dokonań lekkoatletycznych na najwyższym szczeblu; powinny one stosować się do wymagań Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). UWAGA 4 Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań dla nawierzchni z darni syntetycznej; są one określone w EN 15330-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14877:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych -- Specyfikacja
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 14877:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14877:2008 - wersja polska
ICS 97.220.10, 97.150