PN-EN 12412-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 4: Skrzynki żaluzji zwijanych

Zakres

Określono, opartą na EN ISO 8990 oraz prEN 12412-1, metodę pomiaru całkowitego współczynnika przenikania ciepła skrzynki żaluzji zwijanych metodą skrzynki grzejnej. Uwzględniono wszystkie efekty właściwości geometrycznych i materiałowych próbki do badań. Nie uwzględniono efektów krawędzi występujących na zewnątrz obwodu próbki oraz nie wzięto pod uwagę transportu energii spowodowanej promieniowaniem słonecznym ani przecieków powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12412-4:2005 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 4: Skrzynki żaluzji zwijanych
Data publikacji 24-01-2005
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 12412-4:2003 [IDT]
ICS 91.120.10, 91.060.50