PN-EN ISO 12567-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny

Zakres

Określono metodę pomiaru współczynnika przenikania ciepła okien dachowych i okien wystających z płaszczyzny. Nie uwzględniono efektów brzegowych występujących poza obwodem próbki, a także transportu energii spowodowanego promieniowaniem słonecznym oraz efektów filtracji powietrza przez próbkę

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12567-2:2006 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny
Data publikacji 13-12-2006
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 12567-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12567-2:2006 - wersja angielska
ICS 91.120.10, 91.060.50