PN-EN ISO 12567-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

Zakres

W niniejszej części ISO 12567 określono metodę pomiaru współczynnika przenikania ciepła systemu okiennego lub drzwiowego. Pomiar ten uwzględnia wszystkie efekty ram, skrzydeł okiennych, okiennic, żaluzji, ekranów, paneli skrzydeł drzwiowych i okuć.
Norma nie dotyczy:
- efektów brzegowych występujących poza obwodem próbki;
- przenoszenia energii na skutek promieniowania słonecznego oddziałującego na próbkę;
- efektów przecieku powietrza przez próbkę, oraz
- okien dachowych i wyrobów wystających, gdy zewnętrzne lico wystaje poza zimną stronę powierzchni dachu.
UWAGA Okna dachowe i elementy wystające z elewacji, patrz procedura wg ISO 12567-2.
W Załączniku A podano metody obliczania temperatur środowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12567-1:2010 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi
Data publikacji 10-01-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 12567-1:2010 [IDT], ISO 12567-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12567-1:2004 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.060.50