PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi dla pieszych, które składają się z płyt przeszklonych i/lub płyt nieprzezroczystych zamocowanych w ramie,
z żaluzjami lub bez żaluzji.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
— różnych typów oszklenia (szkło lub tworzywo sztuczne; oszklenie jednoszybowe lub wieloszybowe;
z powłokami o niskiej emisyjności lub bez powłok i z przestrzeniami wypełnionymi powietrzem lub innymi gazami);
— płyt nieprzezroczystych w obrębie okna lub drzwi;
— różnych typów ram (drewnianych; z tworzywa sztucznego; metalowych z przekładką cieplną lub bez przekładki; ram metalowych z punktowymi połączeniami metalowymi lub dowolnych kombinacji materiałów);
— w stosownych wypadkach, do dodatkowego oporu cieplnego występującego w różnych typach żaluzji zamkniętych lub rolet zewnętrznych, w zależności od przepuszczalności powietrza.
Współczynnik przenikania ciepła okien dachowych i innych okien uchylnych można obliczać zgodnie
z niniejszym dokumentem, pod warunkiem że współczynnik przenikania ciepła przekrojów ich ram określa się na podstawie pomiaru lub obliczenia komputerowego.
Wartości orientacyjne dla oszklenia, ram i żaluzji podano w załącznikach. Efektów mostków cieplnych przy przyldze lub przy połączeniu między ramą okna czy drzwi a pozostałą obudową budynku nie uwzględniono
w obliczeniach.
Obliczenie nie uwzględnia:
— efektów promieniowania słonecznego (patrz normy w modułach M2-8),
— przenoszenia ciepła spowodowanego wyciekiem powietrza (patrz normy w modułach M2-6),
— obliczenia kondensacji,
— wentylacji przestrzeni powietrznych w oknach skrzynkowych i zespolonych, ani
— części otaczających wykusz okna.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— ścian osłonowych i innego oszklenia budowlanego (patrz inne normy w modułach M2-5),
— bram i wrót przemysłowych, komercyjnych i garażowych.
UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, podano względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB,
w kontekście modułowej struktury określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 10077-1:2017 [IDT], ISO 10077-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 10077-1:2007 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.060.50