PN-EN 12412-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 2: Ramy

Zakres

Określono opartą na EN ISO 8990 oraz EN ISO 12567-1 metodę pomiaru współczynnika przenikania ciepła komponentów ramy i skrzydła okien i drzwi, w tym słupków i ślemion przeprowadzanego w warunkach reprezentatywnych dla występujących w praktyce. Nie uwzględniono efektów krawędzi występujących na zewnątrz obwodu próbki oraz nie wzięto pod uwagę transportu energii spowodowanej promieniowaniem słonecznym ani przecieków powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12412-2:2005 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 2: Ramy
Data publikacji 27-01-2005
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 12412-2:2003 [IDT]
ICS 91.120.10, 91.060.50