PN-EN 982:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 982+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Hydraulika

Zakres

Normą objęto układy hydrauliczne i ich elementy składowe stosowane w maszynach. Określono zagrożenia i czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo układów i ich elementów składowych. Ustalono zasady projektowania, budowy i modernizacji nowych układów i ich elementów składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 982:1998 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów -- Hydraulika
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 25-11-2008
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza EN 982:1996 [IDT]
Zastępuje PN-M-73007:1987 - wersja polska
ICS 13.100, 23.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 982+A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 982+A1:2008 - wersja niemiecka